CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 365GROUP
Current Openings

BẾP TRƯỞNG CHUYÊN MÓN VIỆT

NHÀ HÀNG  ·  NHÀ HÀNG QUẬN 1, Full-time
20,000,00030,000,000 VNĐ
Deadline: 31/03/2021

Lễ tân - Nhà hàng Quận 1

NHÀ HÀNG  ·  NHÀ HÀNG QUẬN 1, Part-time
4,500,0005,500,000 VNĐ
Deadline: 03/06/2020

Nhân viên THU NGÂN tại Nhà hàng Quận 1

NHÀ HÀNG  ·  NHÀ HÀNG QUẬN 1, Full-time
4,500,0005,500,000 VNĐ
Deadline: 03/06/2020

Nhân viên Giao nhận

6,000,00018,000,000 VNĐ
Deadline: 31/05/2020

Kế toán công nợ - 365 Dịch vụ

7,000,00010,000,000 VNĐ
Deadline: 29/03/2020

Kế toán thanh toán - 365 Dịch vụ

7,000,00010,000,000 VNĐ
Deadline: 29/03/2020

Nhân viên Nghiệp vụ Giao nhận

5,500,0006,500,000 VNĐ
Deadline: 25/03/2020

PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

NHÀ HÀNG  ·  NHÀ HÀNG QUẬN 1, Full-time
5,000,0005,500,000 VNĐ
Deadline: 23/07/2020

TRỢ LÝ TGĐ/ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

20,000,00040,000,000 VNĐ
Deadline: 31/05/2020

TÀI XẾ GIAO NHẬN

7,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 31/03/2020

THỦ QUỸ

6,000,0009,000,000 VNĐ
Deadline: 31/03/2020

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

6,000,0009,000,000 VNĐ
Deadline: 31/03/2020

LÊ TÂN VĂN PHÒNG - [TÂN BÌNH]

5,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 18/03/2020

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

6,000,0009,000,000 VNĐ
Deadline: 31/01/2020

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

6,000,00011,000,000 VNĐ
Deadline: 08/03/2020

TUYỂN THU NGÂN NHÀ HÀNG - [TÂN BÌNH]

NHÀ HÀNG  ·  NHÀ HÀNG TÂN BÌNH, Part-time
5,000,0007,000,000 VNĐ
Deadline: 29/02/2020